Om oss

Good Health Can’t Wait

Dr. Reddy's i Sverige

Som ett multinationellt läkemedelsföretag vägleds vi av vårt syfte att skynda på tillgången till prisvärda och innovativa läkemedel, eftersom vi tror att ”Good Health Can´t Wait”. Denna devis förenar våra 24,000 anställda över hela världen. Vi strävar efter att skapa en kultur av empati och dynamik, som gör att vi kan förstå våra patienters och partners behov.

Vår målsättning är att alltid säkerställa ”Good health”. För patienterna och för planeten. ”Can´t wait” återspeglar vårt åtagande att agera snabbt för att hitta innovativa lösningar som möter patienternas otillfredsställda behov och påskyndar tillgången till välbehövliga läkemedel för människor runt om i världen.

I Sverige arbetar vi genom pålitliga partners som gör våra produkter tillgängliga för landets sjukhus och apotek och förser den svenska hälso- och sjukvården med generiska behandlingsalternativ som tillverkas med kvalitet och hållbarhet.

Vårt engagemang för att bidra till god hälsa inkluderar patienter och planeten.
Som medlem i PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) stödjer vi aktivt de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter, etik och arbetstagares rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och ledningssystem. -Dr. Reddy's har åtagit sig att rapportera transparent. Vi publicerade vår första rapport om säkerhet, hälsa och miljö (SHE) 2001 och har regelbundet publicerat våra hållbarhetsrapporter sedan 2004. Sedan 2006 är vi listade som ett av de mest hållbara läkemedelsbolagen av Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Våra initiativ inom ESG (Environment, Social, Governance) är väl dokumenterade i vår ESG-rapport. Läs mer om våra prestationer på hållbarhetsområdet på vår globala webbplats [lägg till länk]

Dr. Reddy's i Sverige

Som ett multinationellt läkemedelsföretag vägleds vi av vårt syfte att skynda på tillgången till prisvärda och innovativa läkemedel, eftersom vi tror att ”Good Health Can´t Wait”. Denna devis förenar våra 24,000 anställda över hela världen. Vi strävar efter att skapa en kultur av empati och dynamik, som gör att vi kan förstå våra patienters och partners behov.

Vår målsättning är att alltid säkerställa ”Good health”. För patienterna och för planeten. ”Can´t wait” återspeglar vårt åtagande att agera snabbt för att hitta innovativa lösningar som möter patienternas otillfredsställda behov och påskyndar tillgången till välbehövliga läkemedel för människor runt om i världen.

I Sverige arbetar vi genom pålitliga partners som gör våra produkter tillgängliga för landets sjukhus och apotek och förser den svenska hälso- och sjukvården med generiska behandlingsalternativ som tillverkas med kvalitet och hållbarhet.

Vårt engagemang för att bidra till god hälsa inkluderar patienter och planeten.
Som medlem i PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) stödjer vi aktivt de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter, etik och arbetstagares rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och ledningssystem. -Dr. Reddy's har åtagit sig att rapportera transparent. Vi publicerade vår första rapport om säkerhet, hälsa och miljö (SHE) 2001 och har regelbundet publicerat våra hållbarhetsrapporter sedan 2004. Sedan 2006 är vi listade som ett av de mest hållbara läkemedelsbolagen av Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Våra initiativ inom ESG (Environment, Social, Governance) är väl dokumenterade i vår ESG-rapport. Läs mer om våra prestationer på hållbarhetsområdet på vår globala webbplats [lägg till länk]

Våra löften

Vad vi gör för att följa vår devis och uppnå vårt syfte drivs av våra 5 löften:

Gör dyr medicin tillgänglig

Möta patientbehov som inte tillgodoses

Hjälpa patienter att hantera sina sjukdomar bättre

Möjliggöra för och hjälpa våra partners att säkerställa att våra läkemedel finns tillgängliga där de behövs

Samarbeta med partners för att hjälpa dem att lyckas

Våra värderingar

I enlighet med vårt mål ”Good Health Can’t Wait” strävar vi efter att skapa en miljö av innovation och lärande för att uppnå förstklassig kompetens.

  Vi ska hålla högsta standard för integritet och transparens i alla våra transaktioner

  Integrità

  Vi är engagerade i att tillhandahålla säkra arbetsmiljöer genom kontinuerlig förbättring av vår infrastruktur, arbetsmetoder och beteenden

  Vi strävar efter att utforma våra produkter och processer med kvalitet

  Qualità

  Vi strävar efter att uppnå mer med mindre, genom en kultur av innovation, ständiga förbättringar och ett tydligt fokus på eliminering av avfall

  Vi är engagerade i att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar olika perspektiv och upprätthåller arbetets och individens värdighet

  Vi ska dra nytta av expertis och resurser från hela vårt globala nätverk för att skapa större värde för våra intressenter

  Vi ska skapa värde på ett sätt som respekterar vår naturliga miljö och bidrar till de samhällen där vi bor och verkar

  Transparens

  Publicering av data som rör samarbete medhälso-och sjukvårdspersonal:

  Dr. Reddy's har alltid trott på vikten av transparens med hälsovårdspersonal (HCPs), vårdorganisationer (HCOs) och vårdinstitutioner (HCIs) samt läkemedelsföretag för att förbättra patienternas välbefinnande och hälsa. Samarbete mellan läkemedelsföretag, tillsynsmyndigheter, HCP, HCO, HCI och patienter är avgörande för en hållbar förbättring av hälso- och sjukvården. Enligt branschregler och lagstiftning, särskilt Medicines for Europe-organisationens regelverk, lovar Dr. Reddy's fullt ut att offentliggöra värdeöverföringar som de gör till hälsovårdspersonal, vårdorganisationer och vårdinstitutioner.
   

  Offentliggörande för Sverige:

  Länkarna nedan tar dig till våra offentliggöranden för Sverige, och till en anteckning om den metod som används för att ange uppgifterna i rapporten.
  Överföring av värde
  Metodanmärkning

  Dataintegritet

  Dr. Reddy's ska offentliggöra uppgifter i enlighet med tillämpliga datasekretesskrav och lagstiftning och skaffa informerat samtycke från all hälsovårdspersonal. I de fall där hälsovårdspersonal inte ger informerat samtycke, kommer Dr. Reddy's att offentliggöra uppgifterna i aggregerat format.

  Transparens

  Publicering av data som rör samarbete medhälso-och sjukvårdspersonal:

  Dr. Reddy's har alltid trott på vikten av transparens med hälsovårdspersonal (HCPs), vårdorganisationer (HCOs) och vårdinstitutioner (HCIs) samt läkemedelsföretag för att förbättra patienternas välbefinnande och hälsa. Samarbete mellan läkemedelsföretag, tillsynsmyndigheter, HCP, HCO, HCI och patienter är avgörande för en hållbar förbättring av hälso- och sjukvården. Enligt branschregler och lagstiftning, särskilt Medicines for Europe-organisationens regelverk, lovar Dr. Reddy's fullt ut att offentliggöra värdeöverföringar som de gör till hälsovårdspersonal, vårdorganisationer och vårdinstitutioner.
   

  Offentliggörande för Sverige:

  Länkarna nedan tar dig till våra offentliggöranden för Sverige, och till en anteckning om den metod som används för att ange uppgifterna i rapporten.
  Överföring av värde
  Metodanmärkning

  Dataintegritet

  Dr. Reddy's ska offentliggöra uppgifter i enlighet med tillämpliga datasekretesskrav och lagstiftning och skaffa informerat samtycke från all hälsovårdspersonal. I de fall där hälsovårdspersonal inte ger informerat samtycke, kommer Dr. Reddy's att offentliggöra uppgifterna i aggregerat format.

  Nyheter

  För att lära dig mer om Dr. Reddy's runt om i världen, besök vår globala nyhets- och mediesida på:

  Nyheter

  Cookie preference center